Antyreklama dewelopera

Deweloperzy kształtując treść umów sprzedaży mieszkań często stosują klauzule niedozwolone (klauzule abuzywne). Obserwowane w ostatnich latach spowolnienie na rynku nieruchomości nie wyeliminowało tej praktyki. Taki wniosek wynika również z niedawno opublikowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) raportu pt. „Konsument na rynku deweloperskim”. Prezes UOKIK uznał w nim, że postanowienie zezwalające deweloperowi na bezpłatne i bezterminowe reklamowanie na budynku swojej działalności stanowi klauzulę abuzywną. Istnieją jednak argumenty przemawiające na korzyść deweloperów, które nie zostały jednak wzięte pod uwagę przez Prezesa UOKIK.

Z raportu wynika m.in., że w umowach sprzedaży mieszkań zawieranych z konsumentami aż 35 deweloperów1 zamieszczało klauzulę zezwalającą im na umieszczanie na budynku bezpłatnej i bezterminowej reklamy swojej działalności gospodarczej. Reklama zasłaniająca widok z okna nabytego mieszkania? Na szczęście konsumentowi to nie grozi, ponieważ od dnia 19 grudnia 2009 r. obowiązuje zakaz instalowania nośników reklamowych, które ograniczają dopływ światła dziennego do mieszkania2.

Według Prezesa UOKIK i SOKIK bezpłatna reklama dewelopera narusza prawa konsumenta

Prezes UOKIK w decyzji z dnia 22 lipca 2014 r. nr RPZ 13/2014 r. uznał, że klauzulą niedozwoloną jest następujące postanowienie umowy:

„Nabywca niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe umieszczenie na Budynku i pozostałych budynkach i/lub na terenie Nieruchomości reklamy Dewelopera oraz Generalnego Wykonawcy w formie zatwierdzonej przez właściwe organy oraz informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w lokalach usługowych usytuowanych w obrębie Budynku. W przypadku lokali usługowych zasady i zakres usytuowania informacji o danym lokalu usługowym wymaga odrębnej zgody Dewelopera wyrażonej w formie pisemnej”.

W uzasadnieniu decyzji Prezes UOKIK powołał się m.in. na wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKIK) z dnia 15 lutego 2011 r., sygn. akt XVII AmC 2051/09, w którym uznał zbliżone postanowienie umowne za klauzulę abuzywną. Wyrok SOKIK nie jest jednak prawomocny.

Prezes UOKIK poinformował w komunikacie, że od początku 2014 r. zostało wydanych 16 decyzji zakazujących deweloperom stosowanie klauzul zezwalających im na bezpłatne i bezterminowe wykorzystywanie budynków dla swojej reklamy.

Zdaniem Prezesa UOKIK zakwestionowane postanowienie pozbawia właścicieli mieszkań uprawnień wynikających z ustawy o odrębnej własności lokali. Właściciel mieszkania ma prawo do współkorzystania nieruchomości wspólnej, a więc z gruntu, na którym posadowiony jest budynek, a także z innych części budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali (np. z zewnętrznych ścian budynku). Każdy właściciel mieszkania ma prawo korzystać z nieruchomości wspólnej, otrzymywać z tego tytułu zyski, ale jest też zobowiązany partycypować w kosztach jej utrzymania.

Z uzasadnienia decyzji wynika, że zakwestionowane postanowienie narusza prawa konsumentów ponieważ deweloper przyznaje sobie prawo do wyłącznego decydowania o sposobie przeznaczenia ściany budynku. Deweloper pozbawia właścicieli mieszkań dochodów związanych z wykorzystaniem części wspólnej nieruchomości. Dochody z zamieszczonej reklamy przypadają wyłącznie deweloperowi, który nie ponosi z tego tytułu żadnych obciążeń (np. kosztów remontu ściany budynku).

Argumenty korzystne dla dewelopera

Moim zdaniem Prezes UOKIK rozstrzygając problem nie wziął pod uwagę argumentów korzystnych dla deweloperów skupiając się jedynie na aspekcie nieodpłatności reklamy dewelopera. Prezes UOKIK pominął istotny dla sprawy fakt, że zgoda konsumenta na umieszczenie reklamy jest bezterminowa.

Uważam, że zakwestionowane przez Prezesa UOKIK postanowienie nie narusza interesów konsumenta. Konsument dysponuje środkami prawnymi, które pomimo obowiązywania klauzuli, gwarantują mu prawo decydowania o sposobie przeznaczenia nieruchomości wspólnej. Nabywca mieszkania może przecież już po zawarciu umowy z deweloperem w każdej chwili bez żadnych negatywnych  konsekwencji oświadczyć deweloperowi, że wycofuje zgodę na zamieszczenie nieodpłatnej reklamy. Niekorzystna dla konsumenta nieodpłatność reklamy jest uzależniona również – a właściwie przede wszystkim – od jego własnej decyzji.

 

1 W toku kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UOKIK przebadano 1162 wzorców umów oraz 565 prospektów informacyjnych stosowanych przez deweloperów w obrocie z konsumentami.

2 Zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Dz. U. 1999 r., Nr 74, poz. 836 z późniejszymi zmianami.

Skomentuj:

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s