Kupione nie znaczy zamówione?

Ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta1, która wejdzie w życie w dniu 25 grudnia 2014 r., nakłada na przedsiębiorców szczególny obowiązek informacyjny, którego niewypełnienie może prowadzić do niezawarcia z konsumentem umowy. Pojawił się pogląd, zgodnie z którym niewłaściwe oznaczenie przez przedsiębiorcę przycisku zamówienia składanego za pośrednictwem sklepu internetowego ma tę konsekwencję, że konsument otrzymuje towar niezamówiony. Przedsiębiorca musi więc zwrócić konsumentowi zapłaconą przez niego cenę, ale jednocześnie nie będzie mógł domagać się od niego zwrotu wysłanego towaru. W mojej ocenie taki pogląd jest nieprawidłowy.

Zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Nowa ustawa o prawach konsumenta nakłada na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków informacyjnych. Wśród nich został wymieniony obowiązek odpowiedniego oznaczenia przycisku zamówienia w przypadku zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego.

W doktrynie został zaprezentowany niekorzystny dla przedsiębiorców pogląd dotyczący konsekwencji niewłaściwego oznaczenia przycisku zamówienia. Otóż podnosi się, że w przypadku niezawarcia umowy z konsumentem wskutek braku odpowiedniego oznaczenia przycisku zamówienia i dostarczenia konsumentowi produktu, zastosowanie znajdzie regulacja dotycząca wysłania konsumentowi niezamówionego towaru2.

Stosowanie przepisów dotyczących wysłania konsumentowi niezamówionego towaru

Z obecnie obowiązującej ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także z ustawy o prawach konsumenta wynika, że spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. W ustawie o prawach konsumenta doprecyzowano, że brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy.

Konsekwencją wysłania przez przedsiębiorcę niezamówionego towaru jest to, że umowa nie zostaje zawarta, nawet wtedy gdy konsument używa dostarczonego mu produktu. Konsument nie ma obowiązku płacenia ceny sprzedaży za produkt i może zignorować rachunek lub fakturę dołączoną do przesyłki. Przedsiębiorca ponosi również pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, a także ryzyko jego utraty lub uszkodzenia produktu. Co prawda właścicielem takiego towaru jest wciąż przedsiębiorca, ale przyjmuje się, że traci on nie tylko roszczenia wobec konsumenta o zapłatę wynagrodzenia za używanie produktu, ale także o jego wydanie. Konsekwencją jest to, że przedsiębiorca nie może skutecznie domagać się od konsumenta zwrotu towaru. Konsument może więc bezpłatnie i przez cały czas używać takiego produktu.

Towar niezamówiony czy zamówiony?

Uważam, że niewłaściwe oznaczenie przez przedsiębiorcę przycisku zamówienia nie stanowi wystarczającej podstawy do stosowania przepisów dotyczących wysłania konsumentowi niezamówionego towaru.

Przepisy dotyczące wysłania konsumentowi towaru niezamówionego dotyczą sytuacji, w której konsumenci otrzymują niezamówione towary z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi w zastrzeżonym terminie oznacza zgodę na zawarcie umowy, a niewyrażenie takiej zgody będzie związane z ponoszeniem kosztów odesłania lub przechowywania niezamówionego towaru. W takim przypadku konsument w ogóle nie wyraża zgody na wysłanie mu produktu, a przedsiębiorcy stosując taką praktykę wywierają presję licząc na to, że konsument zamiast narażać się na dodatkowe problemy zapłaci za niezamówiony produkt lub odeśle go na własny koszt.

Nawet jeśli przycisk zamówienia nie zawiera wymaganej formuły „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innej podobnej konsument klikając w taki przycisk wyraża przecież zgodę na wysłanie do niego określonego towaru. Wysłanie konsumentowi produktu następuje więc na podstawie złożonego przez niego zamówienia, co wyklucza stosowanie niekorzystnych dla przedsiębiorców przepisów dotyczących wysłania konsumentowi niezamówionych towarów.

  

1 Dz. U. 2014 r., poz. 827.

2 B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks Cywilny (wyciąg). Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014 r., s. 126

Skomentuj:

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s