Kto płaci za zwrot zamówionego towaru?

W praktyce sklepy internetowe doliczają do ceny sprzedaży koszty przesłania towaru konsumentowi. Odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość oznacza stan, w którym umowa nigdy nie została zawarta. Konsument musi odesłać towar do sklepu, natomiast sklep ma obowiązek zwrotu konsumentowi dokonanych płatności. Sklepy wprowadzają w regulaminach zasadę zwrotu klientom ceny, ale pomniejszonej o koszty przesłania towaru. Czy zgodnie z prawem?

Aktualne zasady rozliczenia

Konsument, który odstąpił od umowy jest „zwolniony z wszelkich zobowiązań”, choć nie można tego rozumieć dosłownie. Konsument musi przecież odesłać towar do sklepu.

Podobna zasada wynika z dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów. Dyrektywa potwierdza, że w przypadku gdy konsument odstępuje od umowy, sklep jest zobowiązany do zwrotu wpłaconych kwot. Konsument nie może ponosić z tytułu wykonywania swojego prawa odstąpienia od umowy żadnych opłat poza bezpośrednimi kosztami zwrotu towarów. (art. 6 ust. 2 dyrektywy).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r. uznał, że przepisy krajowe nie mogą obciążać konsumenta odstępującego od umowy kosztami dostarczenia mu towaru.

Sklep musi zwrócić konsumentowi koszty dostarczenia mu towaru, a naruszające tą zasadę postanowienia regulaminu są nieskuteczne. Przedsiębiorca ponosi więc wymierne ryzyko związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy. Sklep musi bowiem pokryć we własnym zakresie koszty dostarczenia konsumentowi towaru, którego ten ostatecznie nie kupuje.

Jak kształtują się zasady dotyczące kosztów odesłania przez konsumenta towaru do sklepu? Dyrektywa 97/7/WE wprost przewiduje, że przepisy państwa członkowskiego mogą nakładać na konsumenta obowiązek ponoszenia kosztów zwrotu towaru do sklepu. Wątpliwość wynika stąd, że ustawa tej kwestii w ogóle nie reguluje. W związku z brakiem ustawowej regulacji uznaje się, że to konsument ponosi koszty zwrotu towaru do sklepu. Takie stanowisko zajął m.in. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVIII Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 20 maja 2013 r.

Zasady wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta2 zmieni zasady rozliczeń w związku z odstąpieniem przez konsumenta od umowy. Zmiany wynikające z ustawy o prawach konsumenta wejdą w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.

Jeżeli sklep dopuszcza kilka sposobów dostarczenia konsumentowi rzeczy, a konsument wybrał opcję najdroższą (np. dostarczenie „ekspresowe” przez firmę kurierską), w przypadku odstąpienia od umowy sklep zwróci nie tylko cenę, a także koszty zwykłego dostarczenia konsumentowi produktu. Różnica między kosztami zwykłego dostarczenia towaru a wybraną przez konsumenta droższą opcją będzie obciążała wyłącznie konsumenta. Warunkiem jest jednak poinformowanie konsumenta, że nie wybiera najtańszego, zwykłego sposobu dostawy. W praktyce sklepy po dniu 25 grudnia 2014 r. wprowadzą odpowiednie oznaczenia procesu składania zamówienia informujące o najtańszym (zwykłym) lub droższym sposobie dostawy.

Choć w art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta potwierdzono, że konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, jednak ustawa wprowadza dwa wyjątki. Sklep będzie ponosił koszty zwrotu rzeczy jeżeli zgodził się je ponieść lub jeśli nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Aby utrzymać dotychczasową zasadę, sklep musi poinformować konsumenta we właściwej formie o obowiązku ponoszenia kosztów odesłania produktu do sklepu.

  

1 Tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225

2 Dz.U. 2014 r., poz. 827

Skomentuj:

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s