Polityka prokonsumencka Apple?

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi, z pewnymi wyjątkami, w przypadku każdej umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Ostatnio w prasie internetowej pojawiły się informacje o wprowadzeniu przez Apple nowej polityki prokonsumenckiej. Z podawanych informacji wynika, że Apple, odmiennie niż Google, ugiął się przed nowym prawem konsumenckim uznając prawo do anulowania zamówienia w terminie 14 dni. Jak zwykle w takich przypadkach diabeł jednak tkwi w szczegółach.

Prawo odstąpienia od umowy a treści cyfrowe

Nowa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przewiduje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (niezapisanych na nośniku materialnym), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Jeżeli konsument, poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy, wyrazi zgodę na przesłanie aplikacji, traci prawo odstąpienia od umowy.

Polityka Google

Zgodnie z regulaminem Google Play, użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu treści cyfrowych (z wyjątkiem zakupów pojedynczych numerów gazet lub czasopism w Kiosku). Jednak w momencie dokonywania zakupu treści w Google Play użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe udostępnienie mu tych treści i potwierdza, że tym samym zrzeka się swojego automatycznego, ustawowego prawa do odstąpienia.

Zasadniczo więc, poza jednym wyjątkiem, regulamin Google Play potwierdza zasady wynikające z ustawy o prawach konsumenta.

Teraz parę słów o wyjątku. Google we wrześniu 2014 r. zdecydował o wydłużeniu czasu przyznanego na testowanie dedykowanych Androidowi aplikacji z 15 minut do 2 godzin. W przypadku skorzystania z tej możliwości użytkownik otrzymuje pełny zwrot środków. Prawo zwrotu w terminie 2 godzin dotyczy również aplikacji już ściągniętych przez użytkowników na swoje urządzenia. Widać więc wyraźnie, że Google przyznaje konsumentom więcej praw, niż te które wynikają z nowego ustawodawstwa.

Nowa polityka konsumencka Apple

Zgodnie z nowymi, obowiązującymi od dnia 16 grudnia 2014 r., zasadami sprzedaży usług w iTunes Store, Mac App Store, App Store i iBooks Store, klient może anulować zamówienie w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia bez podawania żadnych powodów. Wyjątek stanowią iTunes Gifts, w odniesieniu do których po wykorzystaniu kodu nie można otrzymać zwrotu. Aby dotrzymać terminu anulowania, klient powinien wysłać odpowiednią informację przed wygaśnięciem 14-dniowego okresu. W przypadku anulowania Apple zwróci płatność nie później niż 14 dni od dnia otrzymania prośby o anulowanie.

IMG_4186

Czy faktycznie koncern z Cupertino przyznaje konsumentom nowe prawa? Przeczytanie regulaminu do końca powinno pozbawić użytkowników złudzeń.

Z nowych zasad sprzedaży wynika bowiem, że nie można anulować zamówienia dotyczącego treści cyfrowych, jeśli na prośbę użytkownika zostały one dostarczone i po wyrażeniu przez niego zgody, że dostarczenie treści cyfrowych jest równoznaczne z utratą prawa do anulowania.

Widać więc wyraźnie, że nowa polityka Apple potwierdza wyjątek w prawie odstąpienia od umowy, który wynika z ustawy o prawach konsumenta, nie przewidując tym samym żadnych nowych praw dla swoich użytkowników.

Pomimo wydźwięku publikacji opisujących nową politykę konsumencką przyjętą przez Apple, nie każdy użytkownik może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Prawo anulowania zamówienia dotyczy wyłącznie sytuacji, w której aplikacja nie została jeszcze dostarczona użytkownikowi. Apple pozwala na anulowanie transakcji do chwili ściągnięcia aplikacji. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przesłanie aplikacji, nie przysługuje mu prawo anulowania zamówienia. Apple nie grozi więc praktyka darmowego korzystania przez konsumentów z aplikacji w okresie 14 dni, a następnie masowego anulowania zamówień.

Biorąc pod uwagę wyłącznie termin na anulowanie zamówienia, na pierwszy rzut oka wydaje się, że polityka Apple jest korzystniejsza dla konsumentów. Uważne wczytanie się w nowe zasady skłania jednak do odmiennego wniosku. W rzeczywistości Google przyznaje konsumentom więcej praw ponieważ pozwala na zwrot dostarczonych już użytkownikom treści cyfrowych.

2 comments

    1. Ustawa o prawach konsumenta wyłącza prawo odstąpienia od umowy pod szczególnymi warunkami. W przypadku treści cyfrowych prawo odstąpienia nie przysługuje o ile: 1) spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz 2) konsument został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy w związku z wyrażeniem takiej zgody.

      Warto zaznaczyć, że ustawodawca wymaga aby zgoda konsumenta na spełnienie przez przedsiębiorcę świadczenia przez upływem terminu odstąpienia od umowy była wyraźna. Skoro konsument ma udzielić wyraźnej zgody to raczej nie będzie wystarczające zastrzeżenie w regulaminie sprzedaży, że w momencie dokonywania zakupu użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe udostępnienie mu treści cyfrowych. W mojej ocenie, system sprzedaży musi pytać konsumenta czy taką zgodę wyraża. W praktyce może to nastąpić przez wprowadzenie np. przycisku check-box, który w wariancie domyślnym nie powinien być przez sprzedawcę odznaczony w kierunku uzyskania zgody. Konieczne jest aktywne działanie konsumenta, który sam zaznaczyć musi wybrane opcje.

      O ile Google spełnia te warunki w ramach procedury sprzedaży treści cyfrowych, w mojej ocenie nie narusza przepisów konsumenckich.

Skomentuj:

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s