Jak nie zmieniać regulaminu

W dniu 7 listopada 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie dotyczące skuteczności zawiadamiania konsumentów w czasie obowiązywania umowy o planowanych zmianach regulaminu. Stan faktyczny sprawy dotyczył informowania konsumentów przez operatora o zmianach regulaminu na dwóch ostatnich stronach magazynu dla abonentów. Choć operator wygrał sprawę przed Sądem Okręgowym w Warszawie (Sąd I instancji), jednak Sąd Apelacyjny w Warszawie (Sąd II instancji) przyznał rację Prezesowi UOKIK uznając działanie operatora za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest o tyle dotkliwe dla operatora, że nakłada na niego karę w wysokości 1.784.557,-zł. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał również nałożony na operatora przez Prezesa UOKIK obowiązek publikacji korzystnego dla konsumentów rozstrzygnięcia na stronie internetowej operatora przez okres 6 miesięcy i jednokrotną publikację tej informacji na jednej z pięciu pierwszych stron dziennika o zasięgu ogólnopolskim ze średnim nakładem dziennym co najmniej 100.000 egzemplarzy w module obejmującym co najmniej 25% strony, czcionką nie mniejszą niż 12.

Jak kształtuje się procedura zmiany regulaminu?

Sprawa rozpoznawana przez Sąd Apelacyjny w Warszawie dotyczyła kwestii zmiany wzorca w czasie trwania umowy z konsumentem. Tego zagadnienia dotyczy art. 3841 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tą normą „wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiążę drugą stroną, jeżeli zostały zachowane wymania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.”

Konsument musi mieć możliwość zapoznania się w sposób łatwy nie tylko z informacją o zmianie wzorca umowy (np. regulaminu), a także z treścią zmienionego postanowienia. Jeżeli konsument ma możliwość łatwego zapoznania się z tymi informacjami i jednocześnie nie skorzysta z prawa wypowiedzenia umowy, zmiana regulaminu będzie wobec niego skuteczna. Skoro konsument powinien mieć możliwość zapoznania się ze zmianami w sposób przystępny, postuluje się te informacje były konsumentowi przekazywane w wyodrębnionej i czytelnej formie.

Casus wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Operator wysłał do swoich abonentów magazyn wraz z zamieszczoną na ostatnich dwóch stronach informacją o planowanych zmianach regulaminu. Zmiany były dla konsumentów istotne ponieważ podwyższały kwotę należnego abonamentu. Abonenci nie otrzymali żadnej dodatkowej informacji (np. w osobnym piśmie) o planowanych przez operatora zmianach regulaminu. Nietrudno się domyślić, że większość konsumentów nie doczytała ważnej dla nich informacji w magazynie. Konsumenci często nie zwracali uwagi na treść magazynu, a o zmianie regulaminu dowiedzieli się dopiero w chwili otrzymania faktur od operatora obejmującą zwiększoną kwotę abonamentu. Nietrudno się domyślić, że takie zachowanie operatora było zgłaszane przez abonentów do Prezesa UOKIK. Prezes UOKIK przyznał rację konsumentom uznając, że komunikat operatora o zmianie regulaminu nie miał wyodrębnionej formy i nie budzącej wątpliwości treści.

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 19 września 2013 r. uchylił korzystną dla konsumentów decyzję Prezesa UOKIK. W ocenie Sądu Okręgowego w Warszawie przeciętny dostatecznie dobrze poinformowany i ostrożny konsument, który otrzymał magazyn abonentów, jest w stanie odróżnić ten magazyn z innymi ofertami reklamowymi.. Zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie operator doręczając magazyn stworzył konsumentom realną możliwość zapoznania się ze zmianami w regulaminie, a sam przekaz komunikatu na łamach czasopisma kierowanego do abonentów nie wprowadzał abonentów w błąd.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 listopada 2014 r. uznał, że konsumenci nie byli przygotowani na to, że magazyn abonentów, który ma charakter rozrywkowo-informacyjny, będzie zawierał, poza programem TV, recenzjami, konkursami, również informacjeo zmianie regulaminu. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie konsumenci mogli nie spodziewać się, że informacja o zmianie regulaminu zostanie zawarta w tym magazynie. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał również, że zamieszczanie przez operatora informacji o zmianie regulaminu na dwóch ostatnich stronach czasopisma kierowanego do abonentów oznacza przerzucenie na konsumentów obowiązku poszukiwania tej informacji.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2014 r. jest prawomocny.

 

 

Skomentuj:

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s