Reklamacja

Szaleństwa wyprzedaży

Rozpoczynając okres poświątecznych wyprzedaży warto zastanowić się jakie uprawnienia przysługują konsumentowi w związku z zakupem przecenionego towaru. Często zdarza się, że sprzedawcy informują konsumentów, że towar przeceniony nie podlega reklamacji. Czy prawidłowo?

Gdy przecena wynika z posezonowej wyprzedaży zakup takiego towaru co do zasady nie wpływa na sytuację konsumenta. Przeceniony towar podlega reklamacji. Kupując rzecz przecenioną ale pełnowartościową mamy tyle samo praw co w przypadku zakupu towaru po pierwotnej cenie. Jeśli posezonowo przeceniona rzecz miała wadę lub po zakupie taka rzecz się zepsuje konsument zachowuje pełnię praw, w tym prawo do złożenia reklamacji. Jeśli przeceniony towar miał wady sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji powołując się wyłącznie na zakup towaru przecenionego.

Inaczej wygląda sytuacja gdy towar jest przeceniony właśnie ze względu na istnienie wady, o czym konsument jest w pełni świadomy. W takim przypadku konsument nie może reklamować towaru ze względu na wadę, o której wiedział w chwili zakupu. Ustawodawca założył, że skoro konsument wiedział o wadzie, to tym samym zgodził się na nabycie towaru posiadającego wadę. Trzeba jednak dokonać istotnego rozróżnienia. Konsument nie może składać reklamacji wyłącznie z powodu wady, o której widział w chwili zakupu. Jeśli jednak okaże się, że towar ma inną wadę, o której konsument nie widział w chwili zakupu, towar może być reklamowany.

Przepisy wymuszają na sprzedawcy poinformowanie konsumentów z jakich powodów cena towaru jest obniżona (czy przecena ma związek z wyprzedażą posezonową czy też jest związana z wadą towaru).

Trzeba zastrzec, że omawiane powyżej przypadki dotyczą zakupu towarów, które mają ukryte lub jawne wady. Zdarza się jednak, że po chwili zastanowienia uznajemy, że rzecz po prostu nie jest nam potrzeba i chcemy przeceniony towar zwrócić. Przepisy nie przewidują generalnej możliwości zakupionego towaru. Jednak coraz częściej sklepy wdrażając prokonsumencką politykę dopuszczają taką możliwość. Korzystając z przecen warto więc wcześniej ustalić czy sklep dopuszcza możliwość zwrotów.