O blogu

Tytuł blogu jest w zamierzeniu przewrotny, ale dotyczy istoty relacji przedsiębiorcy z konsumentem. Czy konsument jest „klientem”, a więc partnerem przedsiębiorcy w relacjach biznesowych, czy może „Panem”, czyli podmiotem przesadnie uprzywilejowanym?

Powszechnie przyjęło się, że przedsiębiorca celowo wykorzystuje swoją dominującą pozycję działając na szkodę konsumenta. Z założenia chronimy „nieświadomych konsumentów” przed nastawionymi na zysk „nieuczciwymi przedsiębiorcami”.

W swojej praktyce adwokackiej zajmuję się problematyką relacji przedsiębiorca-konsument. W mojej ocenie relacja ta może odbiegać od powszechnie przyjętego stereotypu: konsument występując w roli „Pana” stanowi dla przedsiębiorcy dodatkowe ryzyko. Dokonując uogólnień zapominamy też o małych przedsiębiorcach, którzy gubią się w gąszczu niejednoznacznych przepisów i nieświadomie naruszają prawa konsumentów.

Blog ma przede wszystkim pomóc przedsiębiorcom w zrozumieniu i praktycznym stosowaniu przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Nie oznacza to, że zniechęcam przed lekturą czytelników-konsumentów. Tworzenie blogu wyłącznie dla przedsiębiorców byłoby trudne ponieważ, jak stwierdził ponad pół wieku temu John F. Kennedy, przecież „wszyscy jesteśmy konsumentami”.

Serdecznie zapraszam do wszystkich lektury oraz do dyskusji o tematach poruszanych przeze mnie na przedmiotowym blogu.