O mnie

ASPochodzę z Katowic. Praktykę adwokacką prowadzę w Krakowie, gdzie ukończyłam w 2008 r. studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując dyplom magistra prawa.

Od początku mojej kariery zawodowej jestem związana z Labe i Wspólnicy Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Spółką jawną.

Oś moich zainteresowań prawnych koncentruje się na styku biznesu z prawem. Posiadam wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. W mojej praktyce zawodowej zajmuję się problematyką relacji przedsiębiorca-konsument, którymi postanowiłam się podzielić na blogu. Moje zainteresowania koncentrują się wokół prawa upadłościowego, a także prawa przewozowego. Doradzam i prowadzę procesy z zakresu prawa pracy.

Jestem sekretarzem Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

Pasjonuję się muzyką, w wolnych chwilach naciskam migawkę aparatu fotograficznego. Niedawno zaczęłam przygodę ze wspinaczką.

Publikacje:

  1. Nabycie w dobrej wierze od upadłego mienia należącego do masy upadłości”, Transformacje Prawa Prywatnego, Nr 3-4, 2008 r.
  2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2010 r., III CZP 63/10 – System Informacji Prawnej LEX
  3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2012 r., II CSK 217/11 – System Informacji Prawnej LEX
  4. Seans filmowy czy reklamowy?, Rzeczpospolita wydanie z dnia 1 października 2014 r.
  5. Nie każda zamiana nośnika dzieła sztuki to nowa reprodukcja – komentarz do wyroku TS UE z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Art & Allposters, portal prawnik.pl (11.02.2015 r.)
  6. Raport diagnostyczny – Szansa 2.0. – marzec 2015 r.
  7. Komentarz do artykułu pt. „Sądy niegotowe na restrukturyzację” – Dziennik Gazeta Prawna, wydanie z dnia 18.08.2015 r.